Wat zijn de gevaren van asbest?

Advies

Asbest is een veelvoorkomend mineraal dat in verschillende producten wordt gebruikt. Het is al meer dan 100 jaar in gebruik in de bouwsector, maar sinds de jaren 70 raakten pas de gevaren van asbest breed bekend. We lichten ze graag even toe, want asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker, asbestose en mesothelioom.

Wat is asbest?

Op het eerste zicht was asbest een logische materiaalkeuze om mee aan de slag te gaan in de bouw. Het is stevig, brandwerend én goedkoop. Zo’n honderd jaar geleden was gebruik ervan de normaalste zaak van de wereld. Zo vind je asbestvezels in veel verschillende materialen. Denk aan isolatiemateriaal, vloerbedekking, dakbedekking, verf, lijm en cement.

Eigenlijk zijn soortgelijke vezels zo klein, dat we ze niet kunnen spotten met het blote oog. Dat betekent echter niet dat ze geen impact hebben op onze gezondheid. Want ook al zijn ze klein, we kunnen asbestvezels wel inademen. Op die manier komen ze in onze longen terecht en berokkenen ze potentieel heel wat schade.

Mogelijke gevolgen voor onze gezondheid

Longkanker
Longkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker die door blootstelling aan asbest ontstaat. Naarmate er een langere blootstelling is aan asbest, neemt ook de kans op het ontwikkelen van longkanker toe. De meeste gevallen van longkanker die worden veroorzaakt door asbestblootstelling komen logischerwijze voor bij mensen die in de bouwsector werken, zoals bouwvakkers en isolatiewerkers. Daarnaast komt het ook voor bij scheepswerfarbeiders, automonteurs en brandweerlieden.


Asbestose
De aandoening asbestose is een chronische longziekte die wordt veroorzaakt door blootstelling aan asbestvezels. Het start met wat licht hoesten, maar kan resulteren in een hevige ontsteking in de longen. Dit leidt op zijn beurt tot een verminderde longfunctie. Algemene symptomen van asbestose zijn kortademigheid, hoesten en drukkende pijn op de borst.


Mesothelioom
Mesothelioom is een zeldzame vorm van kanker die kan ontstaan door periodieke en hevige blootstelling aan asbest. De ziekte veroorzaakt een tumor in de borstholte of buikholte, wat symptomen zoals (chronische) vermoeidheid, gewichtsverlies, pijn en ademhalingsproblemen veroorzaakt.

Hoe je je kunt beschermen tegen asbest

De gevaren zijn dus reëel en een grondige bescherming is cruciaal om veilig met asbest te werken. Neem dus absoluut de juiste voorzorgsmaatregelen. Je draagt best ademhalingsbescherming en beschermende kledij om zo niet blootgesteld te worden aan asbestvezels. Lees je in over regelgeving met betrekking tot asbest en zorg controleer je complete werkomgeving alvorens aan de slag te gaan.

Reken op professionals voor verwijdering asbesthoudende materialen

Het is van essentieel belang om een professioneel bedrijf in te schakelen voor de verwijdering van asbesthoudende materialen. Deze bedrijven beschikken over de nodige expertise om veilig met asbest om te gaan, volgens alle veiligheidsnormen. Bij Gallenco beschikken we bijvoorbeeld over geschikte uitrusting en het nodige materiaal om asbestvezels correct te behandelen en verwijderen. Na verwijdering zorgen we tevens voor een veilige afvoer van het asbest.