Asbestverwijdering

De vakmannen van Gallenco specialiseerden zich doorheen de jaren in het verwijderen van gebonden asbesthoudend materiaal. Vaak is dit een cruciaal onderdeel bij de renovatie van een hellend dak, maar we bieden ook onze diensten aan voor specifieke opdrachten omtrent het correct verwijderen en afvoeren van asbest.

Opmaak van asbestinventaris en haalbaarheidsstudie

Belangrijk bij asbestsanering is het veiligstellen van de werf en de omgeving vooraleer er werken plaatsvinden. In sommige gevallen en zeker bij grotere projecten, maken we eerst een inventaris op en wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Vaak is dit wettelijk verplicht. Zo krijgen we een uitstekend beeld van waar er overal asbest moet worden gesaneerd.

Garantie dat interne werking actief blijft

Ook mochten de interne processen of de productie actief moeten blijven in het gebouw, het pand of de loods, kunnen we nodige werken uitvoeren. Het dak kan op dat moment niet in één keer afgebroken en gerenoveerd worden. We bouwen hier extra voorzichtigheid in en voeren de werken stap voor stap uit, zodat alles veilig verloopt en er een garantie is op een blijvende actieve werking.

Accurate verwerking van vast asbest

Bij Gallenco focussen we ons op het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudende toepassingen, of vast asbest. Hier zitten de vezels nog vast aan het materiaal gebonden. Voorbeelden van bindmiddelen zijn cement, kunststof, lijm en bitumen en de meest frequente toepassingen ervan zijn asbesthoudende golfplaten, asbest in het onderdak of dakleien. Onze professionals zorgen er alvast voor dat alles op een accurate en veilige manier verwerkt wordt.

“Vast asbest hangt altijd aan een bindmiddel. Denk aan cement, kunststof of lijm.”

Klaas Galle  | Zaakvoerder Gallenco

Wanneer we het asbest verwijderen, wordt het materiaal in speciale containers gedropt om nadien getransporteerd te worden naar de geschikte voorzieningen ter verwerking. Onze vaklui houden op elk moment rekening met de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen zodat er richting een geslaagd project kan gewerkt worden.