Varkenstallen

Varkens hebben doorheen hun levenscyclus verschillende staltemperaturen nodig.


Om voor een constant en regelbaar klimaat te zorgen en daar stookkosten hoog kunnen oplopen is het noodzakelijk om te isoleren. Door onze doeltreffende isolatietechnieken wordt temperatuurverlies tot een minimum geleid.

Het spreekt voor zich dat een goed stalklimaat bijdraagt tot het welzijn van de dieren. Een goed stalklimaat heeft tal van voordelen, zowel voor de varkens als de varkenshouder zelf. Er worden veel ziekten veroorzaakt door onjuiste klimaatregeling.

Het isoleren van varkensstallen heeft meerdere doelen. Het warmteverlies bij koud weer wordt beperkt en warmte-instraling bij warm weer wordt tegengehouden. Isolatie voorkomt ook condensatie van vocht uit de stallucht tegen dak, plafond, wanden en vloeren. Indien de stal goed geïsoleerd is kan je de ruimtetemperatuur enkele graden verlagen, zodat de dieren zich goed voelen en stookkosten aanzienlijk verlaagd worden.

Enkele voorbeelden van isolatie in varkensstallen:

  • isoleren van luchtkanalen

  • isoleren van plat en hellend plafond

  • biggenbatterijen, recovery, vleesvarkensstal,...

  • hokafscheidingen

  • deuren

  • ...

Elk varkensstal is verschillend, daarom vinden wij het een must om op voorhand een goed plan op te stellen, dit in samenspraak met de klant. 


Wij bieden u graag persoonlijk en eerlijk isolatieadvies op maat, alsook kan er vrijblijvend een offerte aangevraagd worden. 

Varkenstal%208_edited.jpg
Varkenstal 6.png
Varkenstal 3.JPG
Varkensta 5.jpg